Graduates of the University,Of graduates holding hats handed to the sky.
格式:JPG 大图可转换成tiff文件大小约:69.1MB
图片ID:547602508
版权: Nirat.pix
所属分类: 教育 人物
商业用途。
标准授权 扩展授权 如何选择?
关键词 显示全部
, 学术 , 北曲 , 咏叹调 , 唱段 , , 气态 , , 空气 , 空氣 , 詠嘆調 , 风范 , 历史沿革 , , 本底 , 烘托 , 背景 , 脚色 , 质地 , , , 蓝色 , 藍色 , 黄色 , 上船 , 包饭 , 木板 , 木版 , , 板子 , 板纸 , 版块 , 牌匾 , 登机 , 登機 , 白板 , , 董事会 , , 黑板 , 便帽 , , 太阳帽 , 太陽帽 , 封盖 , , 帽子 , , 棒球帽 , 盖头 , 盖帽 , , 鴨舌帽 , 鸭舌帽 , 典礼 , 庆典 , 庆祝 , 庆祝会 , 慶典 , 慶祝 , 欢宴 , , 仪典 , 仪式 , 仪礼 , 儀式 , 儀禮 , , 典禮 , , 礼仪 , 礼节 , 禮節 , 专科学校 , 大学 , 大學 , 学堂 , 学院 , 學院 , 專科學校 , 校舍 , 院校 , 份儿 , 学位 , 學位 , 次数 , 次數 , 程度 , 培养 , 教养 , 教学 , 教學 , 教育 , 教養 , 求学 , 举人 , 毕业 , 毕业生 , 畢業 , 畢業生 , 分度 , 毕业典礼 , 乐滋滋 , , , 喜吟吟 , 喜悦 , 喜滋滋 , 喜盈盈 , 嘻嘻 , 宽展 , 宽心 , 宽爽 , 宽舒 , 幸福 , 幸运的 , 幸運的 , 快乐 , 快乐幸福 , 快快乐乐 , 快樂 , 快活 , , 怡悦 , 怡然 , , , 愉快 , 欢乐 , 欢喜 , 欢娱 , 欢愉 , , 欣喜 , 甜蜜 , , 美满 , 舒心 , 舒畅 , 融融 , , , 顺心 , 高兴 , 高興 , 不菲 , , , , , , , , , , 神智恍惚 , , , , 轩昂 , , , , 藏品 , 学识 , 学问 , 學識 , , 智慧 , 知識 , 知识 , 耳目 , 见闻 , , 认识 , 闻见 , 三合土 , 灰泥 , 灰浆 , 砂浆 , 研钵 , , 迫击炮 , 世人 , , 人们 , 人們 , 人口 , 人民 , 子民 , 普通人 , 有人 , 民族 , 烝民 , 烝黎 , 一群魚 , 一群鱼 , 学校 , 學校 , , , , , 派别 , 流派 , 訓練 , 训练 , , 门派 , 馆地 , , , , 天空 , 学员 , 学子 , 学生 , 學生 , 门生 , 佳绩 , 成功 , 成就 , 战绩 , , 投掷