Home lifestyle woman relaxing sleeping on sofa on outdoor patio living room. Happy lady lying down on comfortable pillows taking a nap for wellness and health. Tropical vacation.
格式:JPG 大图可转换成tiff文件大小约:63.3MB
图片ID:619361858
版权: Maridav (模特授权书存在站酷海洛)
所属分类: 人物 室内
商业用途。有模特授权书,存在站酷海洛
标准授权 扩展授权 如何选择?
关键词 显示全部
亚裔 , 楼台 , 阳台 , 露台 , 基床 , 床位 , 床铺 , 河床 , 矿床 , 内室 , 卧内 , 卧室 , 卧房 , 寝室 , 睡房 , 乐天 , 优游 , 大大咧咧 , 宽舒 , 开朗 , 无忧无虑 , 无忧无虑的 , 爽然 , 畅快 , 逸致 , 主席 , 坐椅 , 椅子 , 中华 , 中国 , 中国人 , 中国的 , 中国菜 , 中文 , 中餐 , 北方话 , 华人 , 华语 , 唐人 , 国语 , 官话 , 普通话 , 汉人 , 汉族 , 汉语 , 使安逸舒适 , 安慰 , 安逸 , 宽慰 , 慰籍 , 温馨 , 舒适 , 写意 , 服帖 , 自在 , 舒坦 , 舒心 , 舒服 , 舒舒服服 , 一天 , 一天一天 , 日子 , 白天 , 白昼 , 作梦 , 免受 , 自由 , 家具 , 丫头 , 女儿 , 女娃 , 女孩 , 女孩儿 , 女孩子 , 女生 , 女郎 , 妹子 , 姑娘 , 小妹 , 幸福 , 快乐 , 意乐 , 欢悦 , 乐滋滋 , 喜吟吟 , 喜悦 , 喜滋滋 , 喜盈盈 , 嘻嘻 , 宽展 , 宽心 , 宽爽 , 幸运的 , 快乐幸福 , 快快乐乐 , 快活 , 怡悦 , 怡然 , 愉快 , 欢乐 , 欢喜 , 欢娱 , 欢愉 , 欣喜 , 甜蜜 , 美满 , 舒畅 , 融融 , 顺心 , 高兴 , 健康 , 卫生 , 身体 , 休假日 , 佳节 , 假日 , 假期 , 节庆 , 节日 , 在家里 , 家乡 , 家园 , 家居 , 家里 , 居处 , 屋企 , 归宿 , 故乡 , 祖国 , 住宿费 , 客栈 , 宾馆 , 旅社 , 旅馆 , 酒店 , 饭店 , 太太 , 夫人 , 女厕所 , 女士 , 淑女 , 贵妇 , 人生 , 存在 , 性命 , 活命 , 生命 , 生平 , 生活 , 青山 , 方式 , 生活方式 , 冥想 , 凝思 , 沉思 , 瞑想 , 静心 , 留心 , 多种族 , 午睡 , 小睡 , 打盹 , 室外 , 户外 , 户外的 , 天井 , 门廊 , 和平 , 安宁 , 安生 , 安谧 , 安静 , 安顿 , 平安 , 幽静 , 恬谧 , 恬静 , 沉静 , 消停 , 清净 , 肃静 , 雍雍 , 静恬 , 世人 , 人们 , 人口 , 人民 , 子民 , 普通人 , 有人 , 民族 , 东西 , 人士 , 人物 , 人称 , 人身 , 物事 , 枕头 , 放松 , 休闲 , 弛缓 , 松弛法 , 聊以解闷 , 地方 , 居室 , 屋子 , 房子 , 房室 , 房间 , 空位 , 空间 , 娴雅 , 安祥 , 安详 , 平静 , 肃穆 , 详和 , 宁静 , 昏睡 , 眼屎 , 睡乡 , 睡眠 , 睡觉 , 沙发 , 壮年 , 夏令 , 夏天 , 夏季 , 大阳台 , 平台 , 看台 , 阶地 , 差旅 , 旅游 , 旅行 , 回归线 , 热带 , 福利 , 福祉 , 到位 , 哪个 , 啊哈 , 好好 , 好好儿 , 好过 , 安好 , 水井 , 良好 , 那么 , 那麽