illustration of greeting card with decorative Rakhi for Raksha Bandhan, Indian festival for brother and sister bonding celebration with text Bandhan rishton ka meaning The binding relationships
格式:矢量图,可以任您放大或缩小尺寸也不会失去图像解像度。
图片ID:672025237
版权: Vectomart
所属分类: 假期 宗教
商业用途
标准授权 扩展授权 如何选择?
关键词 显示全部
亲情 , 喜爱 , 恩情 , 情义 , 情意 , 情爱 , 慈爱 , 爱怜 , 吉利 , 吉祥 , 祥瑞 , 历史沿革 , 本底 , 烘托 , 背景 , 脚色 , 质地 , 乐团 , 乐队 , 带子 , 束带 , 频段 , 债券 , 娄宿 , 砌合 , 砌合法 , 纽带 , 邦德 , 钮带 , 兄台 , 兄弟 , 具尔 , 哥们 , 哥哥 , 弟弟 , 卡片 , 名片 , 帖子 , 看板卡 , 典礼 , 庆典 , 庆祝 , 庆祝会 , 欢宴 , 构想 , 概念 , 理念 , 观念 , 创意 , 创造性 , 创造性的 , 戛戛独造 , 有创造力 , 有办法 , 文化 , 人文 , 培养 , 教养 , 文墨 , 文明 , 习俗 , 习惯 , 俗例 , 向例 , 礼俗 , 自定义 , 风俗 , 装饰 , 图样 , 图案 , 外观设计 , 形质 , 意图 , 打算 , 模式 , 设计 , 优美 , 俊俏 , 俊秀 , 俊雅 , 倜傥 , 典雅 , 娴雅 , 婀娜 , 帅气 , 文雅 , 款式 , 清绮 , 清雅 , 瑰丽 , 秀美 , 翩翩 , 脱洒 , 闲雅 , 雅丽 , 雅致 , 雅趣 , 飘逸 , 高雅 , 一族 , 家人 , 家子 , 家室 , 家庭 , 家族 , 屋企 , 门户 , 节庆 , 节日 , 喜庆 , 迎接 , 问讯 , 贺函 , 贺卡 , 印度教徒 , 印度教 , 婆罗门教 , 休假日 , 佳节 , 假日 , 假期 , 图例 , 插图 , 插画 , 印度 , 印度人 , 印第安 , 印第安语 , 疙瘩 , 结子 , 绳结 , 缠结 , 节瘤 , 喜欢 , 宝贝 , 恋人 , 恋爱 , 情人 , 欢心 , 热爱 , 爱好 , 爱恋 , 爱情 , 爱意 , 爱慕 , 爱戴 , 甜心 , 疼爱 , 关系 , 戚谊 , 联系 , 性关系 , 情爱关系 , 感情 , 渊源 , 宗教 , 宗教信仰 , 信仰的 , 笃信宗教的 , 妹妹 , 姐妹 , 姐姐 , 嫂嫂 , 字符串 , 琴弦 , 符串 , 线绳 , 细线 , 细绳 , 绳子 , 大方 , 有型 , 丝线 , 主题 , 分身 , 头路 , 穿梭 , 端绪 , 线程 , 线程数 , 线索 , 论题 , 话头 , 话题 , 边儿 , 运作 , 传统 , 传说 , 繁体中文 , 传染媒介 , 向量 , 带病 , 病媒 , 矢量 , 载体 , 墙纸 , 壁纸 , 糊墙纸 , 贴壁纸 , 袖口