The elephant is washing and cooling
视频长度: 0:59 纵横比率: 16:9
视频ID: 22724548 版权: Cumhur Kaplan
所属分类: 动物/野生生物 自然
商业用途。
类似视频 查看全部>>
关键词 显示全部
冒险 , 奇遇 , 投机 , 探险 , 阿非利加 , 阿非利加洲 , 非洲 , 非洲人 , 非洲的 , 动物 , 走兽 , 野兽 , 亚洲 , 亚细亚 , 亚细亚洲 , 巴斯 , 沐浴 , 洗浴 , 洗澡 , 浴室 , 浴盆 , 浴缸 , 澡盆 , 大人 , 大只 , 硕大 , 小牛 , 小腿 , 牛犊 , 保育 , 守恒 , 冷淡 , 凉快 , 利害 , 厉害 , 平息 , 很棒的 , 沈著的 , 沉着的 , 清凉 , 给力 , 镇定 , 镇静 , 冷却 , 冷房 , 趋冷气候 , 降温 , 卑劣的 , 恐吓 , 母兽 , 母牛 , 下流的 , 不法的 , 乌七八糟 , 卑鄙的 , 埋汰 , 弄脏 , 暗淡的 , 污七八糟 , 污浊 , 淫秽的 , 混浊 , 肮脏 , 脏兮兮 , 脏脏 , 龌龊 , 大笨象 , 大象 , 濒危 , 果岭 , 滴翠 , 碧瓦 , 绿色 , 绿色的 , 格雷 , 灰色 , 为首 , 主任 , 头头 , 头脑 , 头部 , 头颅 , 总监 , 脑瓜 , 脑筋 , 脑袋 , 项上人头 , 首脑 , 首领 , 兽群 , 牧群 , 群众 , 巨大 , 庞大 , 斗大 , 身高马大 , 象牙 , 伟大 , 大件 , 大型 , 强大 , 壮丽 , 威厉 , 威重 , 威风凛凛 , 崇高 , 巍峨 , 巍然 , 庄严 , 气势宏伟 , 波澜老成 , 浩浩荡荡 , 盛大 , 磅礴 , 雄伟 , 雄壮 , 哺乳动物 , 污泥 , 泥土 , 泥巴 , 泥泞 , 泥浆 , 泥淖 , 湿软 , 全国 , 全国性 , 国家的 , 国民 , 国民的 , 国立 , 国立的 , 对内 , 品性 , 大自然 , 天生 , 性情 , 性格 , 性状 , 性质 , 本性 , 本质 , 自然 , 自然界 , 造化 , 室外 , 户外 , 户外的 , 停车 , 公园 , 园区 , 园林 , 戏剧 , 敲打 , 演奏 , 玩儿 , 表演 , 话剧 , 凼子 , 撞球 , 桌球 , 水塘 , 水池 , 水潭 , 池塘 , 池沼 , 水流 , 江流 , 河流 , 圣所 , 南部 , 喷洒 , 劲峭 , 劲挺 , 坚固的 , 坚强 , 坚挺 , 坚牢 , 强势 , 强壮 , 强壮的 , 强攻 , 强有力 , 强烈 , 扎实 , 浓烈 , 浓郁 , 浓重 , 烈性 , 甚浓 , 轰轰烈烈 , 霸道 , 泰国 , 旅游 , 旅游业 , 旅行 , 游览 , 观光 , 差旅 , 主干 , 后备箱 , 树干 , 箱子 , 老本 , 行李箱 , 躯干 , 尖牙 , 长牙 , 冲洗 , 洗刷 , 洗涤 , 矿泉水 , 狂放 , 猖披 , 猖猖狂狂 , 蛮荒 , 野狂 , 野生 , 野生的 , 野生动物 , 野生生物 , 动物园